ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، بنا به پيشنهاد رييس کميته استعداديابي مصطفي خوبياري را به عنوان مربي ارشد اين کميته معرفي و حکم خود را از رييس فدراسيون در آکادمي ئملي المپيک دريافت کرد.

وي دبير هيات استان يزد و داراي مدرک کارشناسي ارشد مکانيک و دارند سطح يک آسيا و سطح دو ملي و کمک ملي را در کارنامه خود دارد.