ویژه های خبری

به گزارش روابط عومي فدراسيون اسکواش آکادمي ملي اسکواش در انقلاب ويژه رده هاي سني مخاطب طرح استعداديابي راه اندازي مي شود اين آکادمي تحت نظر مربيان ارشد و مربيان ثابت کميته استعداديابي فدراسيون که جملگي از مربيان صاحب عنوان و صاحب نام مي باشند با تکيه بر ماموريت کميته استعداديابي فرايند نخبه پروري و نگهداشت را اجرايي مي کنند . در اين آکادمي استعدادهاي بالقوه استاني هم مي توانند با برنامه مشخص که از سوي مدير آکادمي پس از ماه مبارک رمضان اطلاع رساني مي شود شرکت نمايند

راه اندازي اين آکادمي نخصصي اسکواش د رمرکز بر  آموزش هاي  منسجم در راستاي حوزه استعدادپروري و بر  يکپارچگي در آموزش مهارت ها به رده هاي سني دختران و پسران تاکيد دارد .

اين طرح پس از ماه مبارک رمضان در فصل بهار 1401 کليد مي خورد.