ویژه های خبری
تیم های ملی اسکواش
تیم های ملی اسکواش

  مدیر کمیته تیم های ملی : مهدی رهنما

 

 

تیم ملی بانوان 

 

 

 مربی ارشد تیم ملی بانوان : فاطمه سادات حیدری

 

 مربی تیم ملی بزرگسالان بانوان : پرند دولتی زاده

مربی تیم ملی جوانان دختران : رضوان نقیبی 

مربی تیم ملی جوانان دختران : شیوا تجویدی 

مربی تیم ملی نوجوانان دختران : نازلی امانی پور

مربی تیم ملی نوجوانان دختران : نگاره پورصالحی 

 


اعضای تیم ملی بزرگسالان بانوان

 

    فرشته اقتداری - کیش        آیلی نیری – تهران

      سوگل ثمودی - تهران       غزال شرف پور - گلستان

                              

 

 


تیم  ملی مردان 

 

 

 مربی ارشد تیم ملی مردان :  مجید روحانی

 

مربی تیم ملی بزرگسالان مردان : سید محمد حسین جعفری ندوشن

مربی تیم ملی جوانان پسران : نوید سپری 

مربی تیم ملی جوانان پسران : محمد امین صاعدی 

مربی تیم ملی نوجوانان پسران : علیرضا ناظم

مربی تیم ملی نوجوانان پسران : فرزاد شکوهی 

 

اعضای تیم ملی بزرگسالان مردان

                                  
  سپهراعتمادپور           علیرضا شاملی 

                              نوید ملک ثابت            محمد رضا ضیاکاشانی