ویژه های خبری
رنگينگ اسکواش


رنکینگ بزرگسالان

  

 

رنکینگ رده های سنی 

 با اعلام کمیته مسابقات رنکینگ دختران در رده های سنی مختلف با توجه به درخواست مربی ارشد بانوان با در نظر گرفتن تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به روز رسانی شد و رنکینگ پسران در رده های سنی مختلف با اعلام فدراسیون با در نظر گرفتن ۱۴۰۱/۱/۱۵ به روز رسانی شد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه بیش از دو سال از آخرین مسابقه در بخش جوانان گذشته است این به روز رسانی صرفا جهت معرفی نفرات برتر رنکینگ جهت حضور در اردوی ارزیابی ملی و همچنین تعیین سید های برتر در اولین رویداد نوجوانان و جوانان در سال جاری می باشد و پس از آن هیچ اعتباری نخواهد داشت و رنکینگ جدید،بدون در نظر گرفتن امتیازات فعلی اعلام خواهد شد.
 
کمیته مسابقات فدراسیون اسکواش آماده رسیدگی به سوالات تمامی ورزشکاران و مربیان می باشد.
 رنکينگ رده هاي سنی ايران   

دختران 

کمتر از 11 سال

کمتر از 13 سال

کمتر از 15 سال

کمتر از 17 سال

کمتر از 19 سال

 

پسران 

کمتر از 11 سال

کمتر از 13 سال

کمتر از 15 سال

کمتر از 17 سال

کمتر از 19 سال