ویژه های خبری
آرشيو افتخارات

 

 عنوان سوم و مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی بزرگسالان مردان آسیا - کره جنوبی 2018 

نوید ملک ثابت ، سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، سمیع اله قاصدآبادی سرمربی : سید محمد حسین سنایی

 عنوان قهرمانی و مدال طلا مسابقات اسکواش بزرگسالان مردان غرب آسیا - ایران ، گرگان 2019 

سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، محمد رضا ضیاکاشانی ، سمیع اله قاصد آبادی ، سرمربی: مسعود قره ضیاالدینی 

 

مدال نقره مسابقات اسکواش قهرمانی بزرگسالان مردان غرب آسیا توسط سجاد زارعیان - ایران ، گرگان 2019 

 

کسب چهار مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا - ایران ، تهران 2015 

سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، محمدرضا جعفرزاده و دانیال قارونی ، سرمربی : سید علیرضا سنایی 

 

کسب 2 مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی جوانان آسیا - اردن 2017 

علیرضا شاملی ، دانیال قارونی ، سرمربی : سید محمد حسین سنایی