ویژه های خبری
آرشيو افتخارات

 

 عنوان سوم و مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی بزرگسالان مردان آسیا - کره جنوبی 2018 

نوید ملک ثابت ، سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، سمیع اله قاصدآبادی سرمربی : سید محمد حسین سنایی

 عنوان قهرمانی و مدال طلا مسابقات اسکواش بزرگسالان مردان غرب آسیا - ایران ، گرگان 2019 

سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، محمد رضا ضیاکاشانی ، سمیع اله قاصد آبادی ، سرمربی: مسعود قره ضیاالدینی 

 

مدال نقره مسابقات اسکواش قهرمانی بزرگسالان مردان غرب آسیا توسط سجاد زارعیان - ایران ، گرگان 2019 

 

کسب چهار مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا - ایران ، تهران 2015 

سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، محمدرضا جعفرزاده و دانیال قارونی ، سرمربی : سید علیرضا سنایی 

 

کسب 2 مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی جوانان آسیا - اردن 2017 

علیرضا شاملی ، دانیال قارونی ، سرمربی : سید محمد حسین سنایی

 

                    

                                                          مقام سوم بزرگسالان غرب آسیا - تهران 2013                                                               

سید محمد حسین سنایی ، محمد حسین جعفری ، نویدملک ثابت ، امین عطایی خواه ، فرزاد شکوهی / سرمربی : سید علیرضا سنایی

 

مقام سوم بزرگسالان غرب آسیا - اردن ( امان ) 2015 

سید محمد حسین سنایی ، محمد رضا صادق پور ، محمد رضا ضیاکاشانی ، سهیل شاملی ، محمد حسین جعفری ، نوید ملک ثابت / سرمربی : سید علیرضا سنایی

 

مسابقات انفرادی 

 

سپهر اعتمادپور

مدال نقره مسابقات پی اس ای ژوهانسبورگ 2022

مدال نقره مسابقات پی اس ای تهران 2022 - جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال برنز مسابقات کی ال مالزی  2019 رده کمتراز 19 سال

 

سجادزارعیان

مدال نقره مسابقات غرب آسیا گرگان 2019

مدال برنز مسابقات پی اس ای مسکو 2018

مدال طلا مسابقات پی اس ای ارومیه 2017  - جام شهید باکری

مدال برنز  مسابقات پی اس ای کیش 2017 – جام خلیج فارس

مدال برنز مسابقات پی اس ای تهران 2016  - جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال برنز مسابقات پی اس ای اراک 2016 – جام امیرکبیر

مدال طلا پنانگ مالزی 2016 –  کمتر از 19 سال -  شهریور 1395

مدال برنز دوحه جونیور 2016 - کمتراز 19 سال - اسفند 1394

مدال نقره قطر جونیور کمتر 2016 - کمتر از 19 سال - اسفند 1394

مدال نقره بین المللی فرانسه 2016 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1394

مدال طلا بین المللی اتریش 2016 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1394

مدال نقره بین المللی کی ال مالزی 2015 - کمتر از 19 سال -  آذر  1394

مدال نقره دوحه جونیور 2015 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1393

مدال برنز قطر جونیور 2015 - کمتر از 19 سال -  اسفند 1393


سید علیرضا سنایی

 مدال نقره مسابقات  پی اس ای تهران 2010  - جام نوروز

 

سید محمد حسین سنایی

مدال برنز پی اس ای گرگان 2010 – جام قائم آل محمد

مدال برنز پی اس ای تهران 2009  - جام نوروز

 

علیرضا شاملی

مدال برنز مسابقات پی اس ای داکا بنگلادش 2022

مدال طلا مسابقات پی اس ای تهران 2022 - جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال برنز مسابقات پی اس ای اراک 2017 – جام امیرکبیر

مدال برنز مسابقات پی اس ای تهران 2017  - جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال طلا دوحه جونيور قطر 2017 - 19 سال - 1396

مدال طلا قطر جونیور 2016 - کمتر از 17 سال - اسفند 1394

مدال برنز دوحه جونیور 2016 - کمتر از 17 سال - اسفند 1394

مدال نقره فرانسه جونیور  2016 - کمتر از 17 سال  - اسفند 94

مدال طلا اتریش جونیور  2016 - كمتر از 17 سال – اسفند 94

مدال نقره کی ال مالزی 2015 -  کمتر از 17 سال - آذر 1394

مدال برنز قطر جونیور 2015 - کمتر از 17 سال -  اسفند 93

مدال نقره دوحه جونیور 2015 - کمتر از 17 سال -  اسفند 93

مدال برنز کی ال مالزی 2014 - کمتر از 17 سال -  آذر 93

مدال نقره دوحه جونیور 2014 - کمتر از 15 سال -  اسفند 92

 مدال طلا قطر جونیور 2014 -  کمتر از 15 سال -  اسفند 92


پویا شفیعی فرد

مدال طلا دوحه جونیور 2014 - کمتر از 11 سال -  اسفند 92

مدال طلا قطر جونیور 2014 – کمتر از 11 سال -  اسفند 92


فرزاد شکوهی

مدال برنز دوحه جونیور 2014 - کمتر از 19 سال - اسفند 1392

مدال نقره قطر جو نيور 2014 - کمتر از 19 سال - اسفند 1392

مدال نقره کی ای مالزی 2013 - کمتر از 19 سال - آذر 1392


محمدرضا صادق پور

مدال برنز مسابقات  پی اس ای تهران 2012  - جام نوروز

مدال برنز مسابقات  پی اس ای گرگان 2011 – جام قائم آل محمد

 

آريافاضلی منش

مدال برنز مسابقات اسكاتيش اوپن در رده سني كمتر از 15 سال  2008 - دی 1387 ‌

 

محمد دانیال قارونی

مدال نقره دوحه جونیور 2016 - کمتر از 15 سال - اسفند 1394

مدال نقره کی ال مالزی 2015 -  کمتر از 13 سال -  آذر 1394

مدال نقره قطر جونیور 2015 -  کمتر از 13 سال -  اسفند 1393

مدال برنز دوحه جونیور 2015 - کمتر از 13 سال -  اسفند 1393

مدال برنز دوحه جونیور 2014 - کمتر از 13 سال -  اسفند 1392

مدال نقره قطر جونیور 2014 - کمتر از 13 سال - اسفند 1392

مدال طلا بین المللی پاکستان 2013 -  کمتر از 13 سال -  آذر 1392

 


سمیع الله قاصد آبادی

مدال برنز مسابقات پی اس ای تهران 2022 - جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال برنز مسابقات پی اس ای اراک 2016 – جام امیرکبیر

 

نوید ملک ثابت

مدال برنز مسابقات پی اس ای جی پور هند 2020

مدال طلا مسابقات پی اس ای اراک 2017 – جام امیرکبیر

مدال برنز مسابقات  پی اس ای شیرا ز 2016 – جام شیراز

مدال برنز مسابقات  پی اس ای تهران 2012  - جام نوروز

مدال برنز مسابقات  پی اس ای گرگان 2010 – جام قائم آل محمد

کوشا مصلحی 

مدال طلا قطر جونیور 2021 

نیکی شمیرانی

مدال برنز مسابقات بین المللی فرانسه 2020 – کمتراز 19 سال – اسفند 1398

مدال نقره مسابقات بین المللی فرانسه 2018 - کمتراز 15 سال - اسفند 1396

 مدال برنز مسابقات  بین المللی فرانسه 2017 – كمتر از 15 سال – اسفند 1395

 

پارمین نکوپایان 

مدال نقره مسابقات کی ال مالزی 2015 رده کمتر از 9 سال - آذر 1394

مدال برنز مسابقات کی ال مالزی 2014رده کمتر از 9 سال – آذر 1393

 

لینک نتایج مسابقات ایران جونیور ، اصفهان جونیور و یزد جونیور 

مدال آوران مسابقات بین المللی ایران جونیور 

مدال آوران مسابقات بین المللی اصفهان جونیور 

مدال آوران مسابقات بین المللی یزد جونیور