ویژه های خبری
تيم هاي ملي پدل
تيم هاي ملي پدل

 

تیم ملی پدل بانوان 

 

1. آیسان آبسالان 

2. زینب آوک

3.روناز رغبتی

4.مهسا سربازی 

5.رودابه سلیمانی 

6.پریسا شکاری 

7.سحابه فرد 

8.سروناز کماسی 

9. بنفشه مرادی 

10. سحر درفشی : مربی و بازیکن

11. دنیا طاحونه چی : مربی و بازیکن

تیم ملی پدل مردان 

 

1. داریوش صابر 

2. امیر سینا صالح 

3. سهراب درفشی 

4. امیرعلی سلیمانی 

5.فرساد شاهی 

6.سهراب درفشی قهرودی 

7.امید سوری 

8.مازیار یاوری 


مربی مردان : یاور طالبی 

سرمربی مردان: امیر عزیزی پور