ویژه های خبری

ردیف نام و نام خانوادگی رنکینگ ایران رنکینگ جهانی
1 فرزاد شكوهي 4 0
2 سهيل شاملي 5 321
3 نويد ملك ثابت 7 260
4 عليرضا شاملي 7 305
5 محمدرضا ضياكاشاني 8 419
6 نويد دشتي 9 0
7 حميد رييس عباسي 10 0
8 محمدرضا صادق پور 11 0
9 مجتبي كفيلي 11 0
10 بهراد بيگدلي 60 461
11 محمدامين عطايي خواه 60 482