ویژه های خبری
حسنی شیراز

 حسنی شیراز : بهرام قاصد آبادی، مجید مختاری، سهیل سلطانی، سعید ستارخان، علی دلاوری / مربی:  محمد سبحانی، سید محمد حسین دیهیمی

لیست بازیکنان تیم حسنی شیراز