ویژه های خبری
دبستان معرفت گلستان

 دبستان معرفت گلستان : ماهان صعیدی، اشکان اتحادی، سجاد صبوری فر، کوشا فدایی، آرمین احمدی، بنیامین احمدی / مربی : علی نجفی 

لیست بازیکنان تیم دبستان معرفت گلستان