مشروح خبر

تکمیل خانه اسکواش استان خراسان رضوی در برنامه های اداره کل قرار دارد

 به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، سید علی اکبر هاشمی جواهری مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، در مجمع انتخاب رییس هیات اسکواش استان با اشاره به اینکه هیات اسکواش به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری کارهای زیادی باید انجام دهد، اظهار کرد: ما هم به ورزش هایی نیاز داریم که شور و نشاط در جامعه ایجاد کند و هم وجود هیات اسکواش در شهرستان ها، افزایش تعداد باشگاه ها و حمایت از جامعه ورزش و ... از جمله اقداماتی است که باید مد نظر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه نمی توان گفت، در خراسان رضوی استعداد در حوزه ورزش وجود ندارد، زیرا استعداد در این استان بسیار است، یادآور شد: این مطالبه را از هیات اسکواش استان دارم تا این رشته در یک سال آینده پیشرفت قابل قبولی پیدا کند، ما هم سعی می کنیم خانه اسکواش استان را در مجموعه ورزشی سجاد تکمیل و افتتاح کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: تا جایی که از دستمان بربیاد از اسکواش حمایت می کنیم تا این رشته جذاب بتواند جایگاه خود را در خراسان رضوی ارتقا دهد.

هاشمی جواهری با بیان اینکه مدیریت یک هیات ورزشی کار سختی است، تصریح کرد: اگر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد به فکر مدیریت نباشد.