مشروح خبر

رییس هیات سیستان و بلوچستان با عزیزی پور دیدار کرد؛ تاکید به استفاده از تمام ظرفیت‌‎های استان

به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، عابد ریگی رییس هیات اسکواش استان سیستان و بلوچستان با حضور در فدراسیون اسکواش با امیر عزیزی پور رییس و بابک فقیر نایب رییس دیدار کرد. 

در این دیدار در خصوص توسعه اسکواش و افزایش مخاطبان در استان سیستان و بلوچستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بازگشت نیروهای توانمند استان که مدتی است از اسکواش سیستان و بلوچستان دوره شده اند از تاکیدات رییس فدراسیون بود. 

عزیزی پور در صحبت های از اسکواش سه دیواره و اهمیت توسعه آن در استان سیستان و بلوچستان گفت. 

همچنین رییس فدراسیون به همکاری ویژه با اداره کل ورزش و جوانان تاکید کرد.