تاريخچه لیگ اسکواش در ایران

لیگ برتر اسکواش مردان

نخستین دوره 89- 1388 : 1 - انقلاب تهران 2- جام جم یزد 3- منطق نفت خیزجنوب اهواز

دومین دوره 91 – 1390 : 1 - یزد اسکواش 2 – انقلاب تهران 3 – میراث فرهنگی گلستان

سومین دوره 1392 : 1 – انقلاب تهران 2– هیات یزد 3 – گلستان

چهارمین دوره 1393 : 1- شهرداری تهران 2 – هیات تهران 3 – یزد اسکواش

پنجمین دوره 95 – 1394 : 1 - کیش 2 – شهرداری تهران 3 – کرگ یزد

ششمین دوره 96 – 1395 :  1- کیش اسکواش 2 – شهرداری تهران 3 – پارسه مهریس قرچک گلستان

هفتمین دوره 97 – 1396 : 1 - کیش اسکواش 2 – یزد الیور 3 – دبیری تبریز

هشتمین دوره 98 - 1397 : 1 - فولاد آلیاژی یزد  2 - ملوان نداجا تهران 3 - کیش اسکواش

نهمین دوره 99-1398 : 1 – ملوان نداجا تهران 2 – هتل آراز سیستان وبلوچستان 3- فولاد آلیاژی ایران و زاک و ماریان بیرجند

دهمین دوره 1400 – 1399 : 1 – ملوان نداجا تهران 2- فولاد آلیاژی ایران 3- کروشه

یازدهمین دوره 1401 –1400 : 1 – ملوان نداجا تهران  2- پالایش نفت آبادان 3- فولاد آلیاژی ایران

دوازدهمین دوره 1402 : 1-  پالایش نفت آبادان 2 – الماس کویر حدیدیزد 3 – ملوان نداجا تهران

 

لیگ برتر اسکواش بانوان

نخستین دوره 89 – 1388 : 1 - استقلال تهران 2 – انقلاب تهران 3 – موسسه قوامین اراک

دومین دوره 91 – 1390 : 1 - هیات تهران 2 – هیات یزد 3 – گلستان

سومین دوره 92 – 1391 : 1 - هیات تهران 2 – فولاد ماهان سپاهان 3 – یزد

چهارمین دوره 93 – 1392 : 1 - فولاد ماهان سپاهان 2 – تهران 3 – هیات اراک

پنجمین دوره 1393 : 1 - شهرداری تهران 2 – فروزش آذربایجان شرقی 3 – هیات اراک

ششمین دوره 95 – 1394 : 1 - شهرداری تهران 2 – خودباوران کوثر گلستان 3 – پتروشیمی شازند اراک

هفتمین دوره 96 – 1395 : 1 - شهرداری تهران 2 – پتروشیمی شازند اراک 3 - خودباوران کوثر گلستان

هشتمین دوره 97 – 1396 : 1 - ندای سلامتی و شادابی گلستان 2 – ام ال ام تایتان اصفهان 3 – ماتریس یزد

نهمین دوره 98 - 1397 : 1 - دانشگاه آزاد اسلامی 2 - نامی نو اصفهان  3 - ماتریس یزد

دهمین دوره 99 – 1398 : 1 - مهرسان تهران 2- فولاد آلیاژی ایران 3- نامی نو اصفهان و راپکو شیراز

یازدهمین دوره 1400 – 1399 :1- مهرسان تهران 2- فولاد آلیاژی ایران 3- جوانان مهرسان

دوازدهمین دوره 1401 – 1400 : 1- کویران طبس 2- فولاد آلیاژی ایران 3 – مازند اسکواش

سیزدهمین دوره 1402 : 1 – الماس کویر حدید یزد 2 – مازند اسکواش 3 – بریسو گلستان

 

لیگ دسته یک اسکواش مردان

نخستین دوره 91 – 1390 : 1 - اکسین خوزستان 2 – اراک اسکواش 3 – آذربایجان غربی

دومین دوره 1392 : 1 - یزد اسکواش 2 - هیات خوزستان 3 - صنایع برودتی تاشک خراسان رضوی 

سومین دوره 1393 : 1 - آرمیتاژ خراسان رضوی 2 - نقش جهان اصفهان 3 - هیات فارس

چهارمین دوره 95 – 1394 : 1 - شهدای غواص مازندران 2 – شهرداری یزد 3 – آذربایجان غربی

پنجمین دوره 96 – 1395 : 1 - ضدیخ پتراک اراک 2 – میرزاکوچک خان گیلان 3 – بهکار کوثرسبلان تبریز

ششمین دوره 97 – 1396 : 1 - پالایش نفت آبادان 2 – قهرمانان سانچی 3 – بیمه آسیا زنجان

هفتمین دوره 98 - 1397 : 1 - موسسه زاک و ماریان مشهد 2 - ستارگان آیکورت سیستان و بلوچستان  3 - طبنا تهران

نهمین دوره 99 – 1398 : 1 - ستارگان آیکورت زنجان 2- خراسان اسکواش 3- حسنی شیراز و دبستان معرفت گلستان

دهمین دوره 1400 – 1399 : 1- نیکان البرز 2- یزد اسکواش 3- طاق بستان کرمانشاه

یازدهمین دوره 1401 – 1400 : 1 – ریلکسر مشهد 2 – الماس کویر توت یزد 3 – فرآورده های غذایی محلات
دوازدهمین دوره 1402 : 1 – اراک اسکواش 2 -  مازند اسکواش 3 – مناطق نفت خیز جنوب

 

لیگ دسته یک اسکواش بانوان

نخستین دوره 1391 : 1 - فارس 2 – گلستان 3 – اصفهان

دومین دوره 94 – 1393 : 1 - سیستان و بلوچستان 2 – آرمیتاژ خراسان رضوی 3 – ستارگان تهران 

سومین دوره 95 – 1394 : 1 - فارس اسکواش 2 – کرمانشاه 3 – هتل اردیبهشت گیلان

چهارمین دوره 96 – 1395 : 1 - کیش اسکواش 2 – یزد اسکواش 3 – ظفر تهران

پنجمین دوره 97 – 1396 :1 - یاران اصفهان 2 – بیمه آسیا زنجان 3 – پیوند اعضا تهران

ششمین دوره 98 - 1397 : 1- کیا اسکواش قم 2 - کافه پاریس رشت 3 - اراک اسکواش

هفتمین دوره 99 – 1398 :1 - زاک و ماریان بیرجند 2- ستارگان افسریه آران و بیدگل و فرزانگان تهران

هشتمین دوره 1401- 1400 : 1 – جوانان مازند 2 – ستارگان افسریه آران و بیدگل 3 – شرکت صنعتی سامد چسب مشهد

 

جام حذفی مردان

نخستین دوره 97 – 1396 : 1 - کیش اسکواش 2 – دبیری تبریز

دومین دوره 98 - 1397 : 1 - ملوان نداجا  2 - فولاد آلیاژی یزد

 جام حذفی بانوان

نخستین دوره 97 – 1396 : 1 - ام ال ام تایتان اصفهان 2 – دبیری تبریز
دومین دوره 98 - 1397 : 1 - دانشگاه آزاد تهران 2 - نامی نو اصفهان