داوران فعال اسکواش ایران در سال 1403


داوران الیت ( ممتاز )

رامین مجیدی

اسماعیل توسلی

الهه مولادوست

محمد سجاد ذوالفقاری

مهدی مختاری

داوران ملی

سید محمد حسین دیهیمی

علیرضا مترصد

غزاله قدومی زاده

مازیارتوسن

مهدی مهدیخانی

مسعود شیری یکتا

نازلی امانی پور

مریم کیشانی فراهانی

ندا سروش

فاطمه رحیمی

مرجان کریمی

داوران باشگاهی

اشرف شاهواری

ملیحه موحد زاده

هستی سلیمانی

سمیه اسماعیلی

سیما زندی

زینب شمس

شیرین صادق پور

ندا نورانی

مبینا لطفی نیا

غزاله کمپانی

غزل مختارپور

کیانا قطعی

هدی صفری مرمتی

یگانه طاهریان

نرگس خضری

نرگس مختاری

نسیم نیکنام

نیره هاشمی

مریم امیدی

سمیه سیاهپوشی

سیدهادی لشگری

محمد مهدی ادیبی

مهدی علیدادی

داوران عمومی

شقایق مولایی

حدیث لطفعلی پور

سونا اولادی وطن

الناز هوشمندکیا

ساراسلطانی

لیلی بهمنی

فرحناز حسین زاده

فاطمه سلطان مرادی

بهارطاهری

اکرم گل محمدی

سمیه قالیباف

مژگان جعفری

سمیه جراح

خاطره خسروی

هدیه سادات سجادی

زهرا زرینه

مریم نصرالهی

فاطمه اسماعیلی

بیتا ابراهیمی آزادنبی

سعیده زرنوشی

مهسامخملی مهرام

شاپور فلاحت پیشه

محمد جعفری

محمد محمدی فارسانی

آرمان محمدی نافچی

جلال محمودی