روسای کمیته‌ها

علیرضا سلیمی

رییس کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی

سید جواد بشیری

رییس کمیته روابط عمومی

کاظم دستگردی

رییس کمیته همگانی

فرانک فیض الهی

رییس کمیته حقوقی

غزاله کمپانی

رییس کمیته کودکان

مهدی مختاری

رییس کمیته داوران

بهزاد نوید نیا

رییس کمیته مسترز

بهار برومند

مدیر امور بین الملل

مهدی رهنما

رییس کمیته تیم های ملی

سینا فاطمی بهشتی

رییس کمیته فرهنگی

مجید جلیلی قاضی زاده

رییس کمیته لیگ

محسن مفتاح

سرپرست کمیته پژوهش

اشکان اتحادی

سرپرست کمیته استعدادیابی

دکتر فرهاد مرادی

رییس کمیته پزشکی

علیرضا غفاری

سرپرست کمیته اقتصادی و بازاریابی