هیات رییسه

امیر عزیزی‌پور

رییس فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران

شهناز شهربانیان

نایب رییس

بابک فقیر

نایب رییس

علی کتابفروش

دبیرکل

آمنه رمضانی نژاد صادق

خزانه دار

آرش محمدی نافچی

عضو هیات رییسه ( منتخب استان ها )

مهدی مختاری

سرپرست خبره ورزشی