هیات رییسه

امیر عزیزی‌پور

رییس فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران

شهناز شهربانیان

نایب رییس

بابک فقیر

نایب رییس

علی کتابفروش

دبیرکل

آمنه رمضانی نژاد صادق

خزانه دار

آرش محمدی نافچی

عضو هیات رییسه ( منتخب استان ها )

ولی اله رضا آدریانی

عضو هیات رییسه ( منتخب باشگاه ها )

محمدرضا عابدی محزون

بازرس

مهدی مختاری

سرپرست خبره ورزشی