روز: 4 مهر 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

برگزاری دوره تربیت مدرس داوری

برگزاری دوره تربیت مدرس داوری در آکادمی ملی المپیک به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش، دوره تربیت مدرس داوری در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.