روز: 25 آبان 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

حضور 3 مدیرکل در مجمع انتخابات کرمان

مجمع عمومی انتخابات هیات اسکواش کرمان در محل اداره کل راهداری استان به ریاست امیر عزیزی پور رییس فدراسیون اسکواش و با حضور سه مدیرکل