دسته‌بندی: اخبار استان خوزستان

طرح استعدادیابی مدارس

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان خوزستان در ادامه طرح استعدادیابی مدارس٬ این هیات میزبان پسران و دختران پایه اول مجموعه مدارس ماندگار بود