برچسب: مربیگری

برگزاری دوره عمومی مربیگری سطح یک اسکواش در مشهد

رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی گفت:کارگاه عمومی اسکواش به میزبانی هییت اسکواش خراسان رضوی،با شرکت 31نفر از پنج استان خراسان رصوی،خراسان جنوبی،گیلان،گلستان و تهران در تاریخ2آذر در مشهد به صورت دو تایم تئوری و عملی با تدریس سرکار خانم هاروونی از هیتت اسکواش استان البرز در مشهد انجام شد.