عنوان سوم و مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی بزرگسالان مردان آسیا - کره جنوبی 2018

نوید ملک ثابت ، سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، سمیع اله قاصدآبادی سرمربی : سید محمد حسین سنایی - فروردین 1397

عنوان قهرمانی و کسب مدال طلای تیمی چهارمین دوره مسابقات اسکواش مردان غرب آسیا - تهران 2022

علیرضا شاملی ، سپهر اعتمادپور ، محمدرضا ضیاکاشانی و سمیع الله قاصد آبادی ، مربی ارشد : مجید روحانی - تیر 1401

عنوان قهرمانی و مدال طلای سومین دوره مسابقات اسکواش بزرگسالان مردان غرب آسیا - ایران ، گرگان 2019

سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، محمد رضا ضیاکاشانی ، سمیع اله قاصد آبادی ، سرمربی: مسعود قره ضیاالدینی - مرداد 1398

کسب چهار مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا - ایران ، تهران 2015

سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، محمدرضا جعفرزاده و دانیال قارونی ، سرمربی : سید علیرضا سنایی - شهریور 1394

کسب 2 مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی جوانان آسیا - اردن 2017

علیرضا شاملی ، دانیال قارونی ، سرمربی : سید محمد حسین سنایی - تیر 1396

مقام سوم بزرگسالان غرب آسیا - تهران 2013

سید محمد حسین سنایی ، محمد حسین جعفری ، نویدملک ثابت ، امین عطایی خواه ، فرزاد شکوهی / سرمربی : سید علیرضا سنایی - 1392

مقام سوم بزرگسالان غرب آسیا - اردن (امان) 2015

سید محمد حسین سنایی ، محمد رضا صادق پور ، محمد رضا ضیاکاشانی ، سهیل شاملی ، محمد حسین جعفری ، نوید ملک ثابت / سرمربی : سید علیرضا سنایی - خرداد 1394

سید علیرضا سنایی

مدال نقره مسابقات  پی اس ای تهران 2010  – جام نوروز

Picture10

سپهر اعتمادپور

مدال طلای مسابقات تیمی غرب آسیا تهران 2022

مدال نقره مسابقات پی اس ای ژوهانسبورگ 2022

مدال نقره مسابقات پی اس ای تهران 2022 – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال برنز مسابقات کی ال مالزی  2019 رده کمتراز 19 سال

سجاد زارعیان

مدال طلای تیمی مسابقات غرب آسیا گرگان 2019

مدال نقره انفرادی مسابقات غرب آسیا گرگان 2019

مدال برنز مسابقات پی اس ای مسکو 2018

مدال برنز تیمی قهرمانی آسیا کره جنوبی 2017 

مدال طلا مسابقات پی اس ای ارومیه 2017  – جام شهید باکری

مدال برنز  مسابقات پی اس ای کیش 2017 – جام خلیج فارس

مدال برنز مسابقات پی اس ای تهران 2016  – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال برنز مسابقات پی اس ای اراک 2016 – جام امیرکبیر

مدال طلا پنانگ مالزی 2016 –  کمتر از 19 سال –  شهریور 1395

مدال برنز رده سنی کمتر از  19 سال آسیا تهران 2015 

مدال برنز دوحه جونیور 2016 – کمتراز 19 سال – اسفند 1394

مدال نقره قطر جونیور کمتر 2016 – کمتر از 19 سال – اسفند 1394

مدال نقره بین المللی فرانسه 2016 – کمتر از 19 سال –  اسفند 1394

مدال طلا بین المللی اتریش 2016 – کمتر از 19 سال –  اسفند 1394

مدال نقره بین المللی کی ال مالزی 2015 – کمتر از 19 سال –  آذر  1394

مدال نقره دوحه جونیور 2015 – کمتر از 19 سال –  اسفند 1393

مدال برنز قطر جونیور 2015 – کمتر از 19 سال –  اسفند 1393

فرزاد شکوهی

مدال برنز دوحه جونیور 2014 – کمتر از 19 سال – اسفند 1392

مدال نقره قطر جو نيور 2014 – کمتر از 19 سال – اسفند 1392

مدال نقره کی ای مالزی 2013 – کمتر از 19 سال – آذر 1392

سید محمد حسین سنایی

مدال برنز پی اس ای گرگان 2010 – جام قائم آل محمد

مدال برنز پی اس ای تهران 2009  – جام نوروز

علیرضا شاملی

مدال طلای تیمی مسابقات غرب آسیا تهران 2022

مدال نقره انفرادی مسابقات غرب آسیا تهران 2022

مدال برنز مسابقات پی اس ای داکا بنگلادش 2022

مدال طلای مسابقات تیمی غرب آسیا گرگان 2019

مدال طلا مسابقات پی اس ای تهران 2022 – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال برنز مسابقات پی اس ای اراک 2017 – جام امیرکبیر

مدال برنز مسابقات پی اس ای تهران 2017  – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال برنز رده سنی کمتراز 19 سال آسیا اردن 2017

مدال برنز رده سنی کمتراز 17 سال آسیا تهران 2015

مدال طلا دوحه جونيور قطر 2017 – 19 سال – 1396

مدال طلا قطر جونیور 2016 – کمتر از 17 سال – اسفند 1394

مدال برنز دوحه جونیور 2016 – کمتر از 17 سال – اسفند 1394

مدال نقره فرانسه جونیور  2016 – کمتر از 17 سال  – اسفند 94

مدال طلا اتریش جونیور  2016 – كمتر از 17 سال – اسفند 94

مدال نقره کی ال مالزی 2015 –  کمتر از 17 سال – آذر 1394

مدال برنز قطر جونیور 2015 – کمتر از 17 سال –  اسفند 93

مدال نقره دوحه جونیور 2015 – کمتر از 17 سال –  اسفند 93

مدال برنز کی ال مالزی 2014 – کمتر از 17 سال –  آذر 93

مدال نقره دوحه جونیور 2014 – کمتر از 15 سال –  اسفند 92

مدال طلا قطر جونیور 2014 –  کمتر از 15 سال –  اسفند 92

محمدرضا صادق پور

مدال برنز مسابقات  پی اس ای تهران 2012  – جام نوروز

مدال برنز مسابقات  پی اس ای گرگان 2011 – جام قائم آل محمد

مدال برنز تیمی غرب اسیا 2015 اردن

پویا شفیعی فرد

مدال طلا دوحه جونیور 2014 – کمتر از 11 سال –  اسفند 92

مدال طلا قطر جونیور 2014 – کمتر از 11 سال –  اسفند 92

آریافاضلی منش

مدال برنز مسابقات اسكاتيش اوپن در رده سني كمتر از 15 سال  2008 – دی 1387 ‌

محمدرضا ضیاکاشانی

مدال طلای مسابقات تیمی غرب آسیا تهران 2022

مدال طلای مسابقات تیمی غرب آسیا گرگان 2019

محمدرضا جعفرزاده

مدال برنز قهرمانی رده کمتر از 15 سال آسیا – تهران 2015

محمدحسین جعفری ندوشن

مدال برنز مسابقات پی اس ای جام نورور – تهران 2010

مدال برنز تیمی مسابقات غرب آسیا – تهران 2013

مدال برنز تیمی مسابقات غرب اسیا – اردن 2015

محمد دانیال قارونی

مدال برنز قهرمانی کمتراز 15 سال آسیا 2015 – تهران – شهریور 1394

مدال برنز قهرمانی کمتراز 17 سال آسیا 2017 – اردن  

مدال نقره دوحه جونیور 2016 – کمتر از 15 سال – اسفند 1394

مدال نقره کی ال مالزی 2015 –  کمتر از 13 سال –  آذر 1394

مدال نقره قطر جونیور 2015 –  کمتر از 13 سال –  اسفند 1393

مدال برنز دوحه جونیور 2015 – کمتر از 13 سال –  اسفند 1393

مدال برنز دوحه جونیور 2014 – کمتر از 13 سال –  اسفند 1392

مدال نقره قطر جونیور 2014 – کمتر از 13 سال – اسفند 1392

مدال طلا بین المللی پاکستان 2013 –  کمتر از 13 سال –  آذر 1392

سمیع الله قاصد آبادی

مدال طلای مسابقات تیمی غرب آسیا تهران 2022

مدال طلای مسابقات تیمی غرب آسیا گرگان 2019

مدال برنز مسابقات تیمی قهرمانی آسیا کره جنوبی 2017 

مدال برنز مسابقات پی اس ای تهران 2022 – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

مدال برنز مسابقات پی اس ای اراک 2016 – جام امیرکبیر

نوید ملک ثابت

مدال برنز مسابقات پی اس ای جی پور هند 2020

مدال طلا مسابقات پی اس ای اراک 2017 – جام امیرکبیر

مدال برنز مسابقات  پی اس ای شیراز 2016 – جام شیراز

مدال برنز تیمی قهرمانی آسیا 2017 – کره جنوبی 

مدال برنز مسابقات  پی اس ای تهران 2012  – جام نوروز

مدال برنز مسابقات  پی اس ای گرگان 2010 – جام قائم آل محمد

سهیل سلطانی

مدال برنز مسابقات کمتر از 19 سال – دوحه جونیور2023

 

کوشا مصلحی

مدال طلا قطر جونیور 2021

یوسف قرشی

مدال نقره قطر جوینور رده کمتراز 15 سال – 2022 – اردیبهشت 1401

امیررضا الوانساز

مدال طلای قطر جونیور رده کمتراز13 سال – 2022 – اردیبهشت 1401 

علی رحیمی کاری

مدال طلا قطر جوینور رده کمتراز 15 سال – 2022 – اردیبهشت 1401

ارشک احمد آبادی

مدال نقره قطر جونیور رده کمتراز13 سال – 2022 – اردیبهشت 1401 

نیکی شمیرانی

مدال برنز مسابقات بین المللی فرانسه 2020 – کمتراز 19 سال – اسفند 1398

مدال نقره مسابقات بین المللی فرانسه 2018 – کمتراز 15 سال – اسفند 1396

مدال برنز مسابقات  بین المللی فرانسه 2017 – كمتر از 15 سال – اسفند 1395

پارمین نکوپایان

مدال نقره مسابقات کی ال مالزی 2015 رده کمتر از 9 سال – آذر 1394

مدال برنز مسابقات کی ال مالزی 2014رده کمتر از 9 سال – آذر 1393