عنوان سوم و مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی بزرگسالان مردان آسیا - کره جنوبی 2018

نوید ملک ثابت ، سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، سمیع اله قاصدآبادی سرمربی : سید محمد حسین سنایی - 3 فروردین 1397

عنوان قهرمانی و کسب مدال طلای تیمی چهارمین دوره مسابقات اسکواش مردان غرب آسیا - تهران 2022

علیرضا شاملی ، سپهر اعتمادپور ، محمدرضا ضیاکاشانی و سمیع الله قاصد آبادی ، مربی ارشد : مجید روحانی - 12 تیر 1401

عنوان قهرمانی و مدال طلای سومین دوره مسابقات اسکواش بزرگسالان مردان غرب آسیا - ایران ، گرگان 2019

سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، محمد رضا ضیاکاشانی ، سمیع اله قاصد آبادی ، سرمربی: مسعود قره ضیاالدینی - 12 مرداد 1398

کسب چهار مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا - ایران ، تهران 2015

سجادزارعیان ، علیرضا شاملی ، محمدرضا جعفرزاده و دانیال قارونی ، سرمربی : سید علیرضا سنایی - 4 شهریور 1394

کسب 2 مدال برنز مسابقات اسکواش قهرمانی جوانان آسیا - اردن 2017

علیرضا شاملی ، محمد دانیال قارونی ، سرمربی : سید محمد حسین سنایی - تیر 1396

مقام سوم بزرگسالان غرب آسیا - تهران 2013

سید محمد حسین سنایی ، محمد حسین جعفری ، نویدملک ثابت ، امین عطایی خواه ، فرزاد شکوهی / سرمربی : سید علیرضا سنایی - 1392

مقام سوم بزرگسالان غرب آسیا - اردن (امان) 2015

سید محمد حسین سنایی ، محمد رضا صادق پور ، محمد رضا ضیاکاشانی ، سهیل شاملی ، محمد حسین جعفری ، نوید ملک ثابت / سرمربی : سید علیرضا سنایی - خرداد 1394

Picture10

سید علیرضا سنایی

مدال نقره  پی اس ای تهران 2010  – جام نوروز

سپهر اعتمادپور

1. مدال طلای تیمی غرب آسیا تهران 2022

2. مدال نقره پی اس ای ژوهانسبورگ 2022

3. مدال نقره پی اس ای تهران 2022 – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

4. مدال برنز کی ال مالزی  2019 رده کمتراز 19 سال

5. مدال برنز پی اس ای دوحه 2024 

سجاد زارعیان

1.مدال طلای تیمی غرب آسیا گرگان 2019

2.مدال نقره انفرادی غرب آسیا گرگان 2019

3.مدال برنز پی اس ای مسکو 2018

4.مدال برنز تیمی قهرمانی آسیا کره جنوبی 2017 

5.مدال طلا  پی اس ای ارومیه 2017  – جام شهید باکری

6.مدال برنز  پی اس ای کیش 2017 – جام خلیج فارس

7.مدال برنز  پی اس ای تهران 2016  – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

8.مدال برنز  پی اس ای اراک 2016 – جام امیرکبیر

9. مدال طلا پنانگ مالزی 2016 –  کمتر از 19 سال –  شهریور 1395

10.مدال برنز رده سنی کمتر از  19 سال آسیا تهران 2015 

11.مدال برنز دوحه جونیور 2016 – کمتراز 19 سال – اسفند 1394

12.مدال نقره قطر جونیور کمتر 2016 – کمتر از 19 سال – اسفند 1394

13.مدال نقره بین المللی فرانسه 2016 – کمتر از 19 سال –  اسفند 1394

14.مدال طلا بین المللی اتریش 2016 – کمتر از 19 سال –  اسفند 1394

15.مدال نقره بین المللی کی ال مالزی 2015 – کمتر از 19 سال –  آذر  1394

16.مدال نقره دوحه جونیور 2015 – کمتر از 19 سال –  اسفند 1393

17.مدال برنز قطر جونیور 2015 – کمتر از 19 سال –  اسفند 1393

فرزاد شکوهی

1.مدال برنز دوحه جونیور 2014 – کمتر از 19 سال – اسفند 1392

2.مدال نقره قطر جو نيور 2014 – کمتر از 19 سال – اسفند 1392

3.مدال نقره کی ای مالزی 2013 – کمتر از 19 سال – آذر 1392

سید محمد حسین سنایی

1.مدال برنز پی اس ای گرگان 2010 – جام قائم آل محمد

2.مدال برنز پی اس ای تهران 2009  – جام نوروز

علیرضا شاملی

1.مدال طلای تیمی غرب آسیا تهران 2022

2.مدال نقره انفرادی  غرب آسیا تهران 2022

3.مدال برنز پی اس ای داکا بنگلادش 2022

4.مدال طلای تیمی غرب آسیا گرگان 2019

5.مدال طلا پی اس ای تهران 2022 – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

6.مدال برنز پی اس ای اراک 2017 – جام امیرکبیر

7.مدال برنز  پی اس ای تهران 2017  – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

8.مدال برنز رده سنی کمتراز 19 سال آسیا اردن 2017

9.مدال برنز رده سنی کمتراز 17 سال آسیا تهران 2015

10.مدال طلا دوحه جونيور قطر 2017 – 19 سال – 1396

11.مدال طلا قطر جونیور 2016 – کمتر از 17 سال – اسفند 1394

12.مدال برنز دوحه جونیور 2016 – کمتر از 17 سال – اسفند 1394

13.مدال نقره فرانسه جونیور  2016 – کمتر از 17 سال  – اسفند 94

14.مدال طلا اتریش جونیور  2016 – كمتر از 17 سال – اسفند 94

15.مدال نقره کی ال مالزی 2015 –  کمتر از 17 سال – آذر 1394

16.مدال برنز قطر جونیور 2015 – کمتر از 17 سال –  اسفند 93

17.مدال نقره دوحه جونیور 2015 – کمتر از 17 سال –  اسفند 93

18.مدال برنز کی ال مالزی 2014 – کمتر از 17 سال –  آذر 93

19.مدال نقره دوحه جونیور 2014 – کمتر از 15 سال –  اسفند 92

20.مدال طلا قطر جونیور 2014 –  کمتر از 15 سال –  اسفند 92

محمدرضا صادق پور

1.مدال برنز  پی اس ای تهران 2012  – جام نوروز

2.مدال برنز  پی اس ای گرگان 2011 – جام قائم آل محمد

3.مدال برنز تیمی غرب اسیا 2015 اردن

پویا شفیعی فرد

1.مدال طلا دوحه جونیور 2014 – کمتر از 11 سال –  اسفند 92

2.مدال طلا قطر جونیور 2014 – کمتر از 11 سال –  اسفند 92

آریافاضلی منش

مدال برنز مسابقات اسكاتيش اوپن در رده سني كمتر از 15 سال  2008 – دی 1387 ‌

سید محمدرضا ضیاکاشانی

1.مدال طلای تیمی غرب آسیا تهران 2022

2.مدال طلای تیمی غرب آسیا گرگان 2019

محمدرضا جعفرزاده

مدال برنز قهرمانی رده کمتر از 15 سال آسیا – تهران 2015

محمدحسین جعفری ندوشن

1.مدال برنز پی اس ای جام نوروز – تهران 2010

2.مدال برنز تیمی غرب آسیا – تهران 2013

3.مدال برنز تیمی غرب اسیا – اردن 2015

محمد دانیال قارونی

1.مدال برنز قهرمانی کمتراز 15 سال آسیا 2015 – تهران – شهریور 1394

2.مدال برنز قهرمانی کمتراز 17 سال آسیا 2017 – اردن  

3.مدال نقره دوحه جونیور 2016 – کمتر از 15 سال – اسفند 1394

4.مدال نقره کی ال مالزی 2015 –  کمتر از 13 سال –  آذر 1394

5.مدال نقره قطر جونیور 2015 –  کمتر از 13 سال –  اسفند 1393

6.مدال برنز دوحه جونیور 2015 – کمتر از 13 سال –  اسفند 1393

7.مدال برنز دوحه جونیور 2014 – کمتر از 13 سال –  اسفند 1392

8.مدال نقره قطر جونیور 2014 – کمتر از 13 سال – اسفند 1392

9.مدال طلا بین المللی پاکستان 2013 –  کمتر از 13 سال –  آذر 1392

سمیع الله قاصد آبادی

1.مدال طلای تیمی غرب آسیا تهران 2022

2.مدال طلای تیمی غرب آسیا گرگان 2019

3.مدال برنز تیمی قهرمانی آسیا کره جنوبی 2017 

4.مدال برنز پی اس ای تهران 2022 – جام شهدای نیروی دریایی ارتش

5.مدال برنز پی اس ای اراک 2016 – جام امیرکبیر

نوید ملک ثابت

1.مدال برنز پی اس ای جی پور هند 2020

2.مدال طلا پی اس ای اراک 2017 – جام امیرکبیر

3.مدال برنز پی اس ای شیراز 2016 – جام شیراز

4.مدال برنز تیمی قهرمانی آسیا 2017 – کره جنوبی 

5.مدال برنز پی اس ای تهران 2012  – جام نوروز

6.مدال برنز پی اس ای گرگان 2010 – جام قائم آل محمد

سهیل سلطانی

مدال برنز مسابقات کمتر از 19 سال – دوحه جونیور2023

 

کوشا مصلحی

مدال طلا قطر جونیور 2021

محمد چنگانیان 

مدال نقره قطر جونیور رده کمتراز 19 سال 2024 – اردیبهشت 1403 

امیررضا الوانساز

1.مدال طلای قطر جونیور رده کمتراز13 سال – 2022 – اردیبهشت 1401

2.مدال برنز قطرجونیور رده کمتراز 13 سال 2024 – اردیبهشت 1403 

یوسف قرشی

مدال نقره قطر جونیور رده کمتراز 15 سال – 2022 – اردیبهشت 1401

علی رحیمی کاری

مدال طلا قطر جوینور رده کمتراز 15 سال – 2022 – اردیبهشت 1401

ارشک احمد آبادی

مدال نقره قطر جونیور رده کمتراز13 سال – 2022 – اردیبهشت 1401 

نیکی شمیرانی

1.مدال برنز بین المللی فرانسه 2020 – کمتراز 19 سال – اسفند 1398

2.مدال نقره بین المللی فرانسه 2018 – کمتراز 15 سال – اسفند 1396

3.مدال برنز  بین المللی فرانسه 2017 – كمتر از 15 سال – اسفند 1395

پارمین نکوپایان

1.مدال نقره کی ال مالزی 2015 رده کمتر از 9 سال – آذر 1394

2.مدال برنز کی ال مالزی 2014رده کمتر از 9 سال – آذر 1393