برچسب: محمود صادقی

برگزاری دوره عمومی مربیگری سطح یک اسکواش در مشهد

رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی گفت:کارگاه عمومی اسکواش به میزبانی هییت اسکواش خراسان رضوی،با شرکت 31نفر از پنج استان خراسان رصوی،خراسان جنوبی،گیلان،گلستان و تهران در تاریخ2آذر در مشهد به صورت دو تایم تئوری و عملی با تدریس سرکار خانم هاروونی از هیتت اسکواش استان البرز در مشهد انجام شد.

انتصاب در هیات اسکواش خراسان رضوی

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس هیئت اسکواش خراسان رضوی؛ رئیس روابط عمومی،رئیس کمیته توسعه همگانی و رئیس کمیته مربیان هیئت اسکواش خراسان رضوی منصوب شدند.